Περισσότερες Γιορτές – Λιγότερη Δουλειά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΘΡΑ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Αν ισχύει ότι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις… παραθέτουμε το παρακάτω “κείμενο” 5 χιλιάδων λέξεων σχετικά με τα ωράρια της εορταστικής εκμετάλλευσης. 

Top