Νίκη των νέων ανθρώπων και του κόσμου της εργασίας η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Ο υποκατώτατος μισθός αποτέλεσε στα χρόνια της κρίσης ένα μέσο για την υποτίμηση της εργασίας και την συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Με εμφανή στόχευση την επίθεση στους νέους και τις νέες, εισήγαγε μια τρομακτική αδικία με βάση την οποία οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες έως 25 ετών αμείβονταν με μισθό  ακόμη χαμηλότερο από το κατώτατο.

Ο υποκατώτατος μισθός θεωρητικά στόχευε στην μείωση της ανεργίας των νέων, πρακτικά όμως κατάφερε το αντίθετο του.

Οι νέοι και νέες, όχι μόνο δεν βρίσκαμε θέσεις εργασίας, αλλά και όσοι εργαζόμαστε, είμαστε αντιμέτωποι με μια λογική διακρίσεων η οποία δεν αποτυπώνεται στην δημοκρατική παραδοχή περί της ίδιας αμοιβής για τον ίδιο εργάσιμο χρόνο.

Η επέκταση αυτής της παραδοχής βέβαια οδηγούσε και σε μια αναδιατύπωση των αναγκών που έχουν οι νέοι, οι οποίες σύμφωνα με τους υπερασπιστές του υποκατώτατου, είναι λιγότερες και διαφορετικές ανάγκες. Οδηγούσε επίσης στην ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων δίνοντας ένα επιπλέον όπλο στους εργοδότες.

Η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού είναι μια νίκη όλων όσων πάλευαν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια νίκη των νέων εργαζομένων που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στους δρόμους και στους εργασιακούς χώρους για να διεκδικήσουν την κατάργηση του υποκατώτατου και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Ως Reworkers θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την πρακτική κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και την ίδια στιγμή θα διεκδικήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού για όλους και όλες. Η νίκη που πέτυχε ο κόσμος της εργασίας δίνει την κατεύθυνση. Οφείλουμε προς αυτή την κατεύθυνση να συνεχίσουμε την παρέμβαση μας και αυτό θα κάνουμε.

Διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια

Top