Ρύθμιση εισφορών για τα μπλοκάκια (εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΔΠΥ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Με τη σημερινή υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 5547/248 εγκύκλιο της 7/2/2017 ρυθμίζεται για όσους εργάζονται με μπλοκάκι (= εξαρτημένη σχέση εργασίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών)  η καταβολή των εισφορών για την ασφάλισή τους ως εξής:

  1. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ (Απογραφική Δήλωση) και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με μπλοκάκι, τότε ο εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθωτού (δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
  2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε μέχρι δύο εργοδότες. Εφόσον ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό.

Προσανατολισμένοι σταθερά στην ανάγκη αναγνώρισης της εργασίας με ΔΠΥ ως εξαρτημένης σχέσης με τα αντίστοιχα εργατικά δικιώματα στηρίζουμε κάθε μέτρο ή πολιτική παρέμβαση που κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Καλούμε τα σωματεία του κλάδου να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους και όλες. Θα είμαστε μαζί σε αυτήν την προσπάθεια.

Πηγή:  Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών Οικολόγοι Μηχανικοί – Συνεργαζόμενοι

Top